TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN
TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU SAPHARCEN
 

 1. 1. Quá trình hình thành

Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ Dược được thành lập theo Quyết định số 6815/K2D ngày 20/10/1993 của Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Trung tâm này được Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/12/1993; hoạt động căn cứ trên Luật Khoa học và Công nghệ và theo Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002.

Ngày 04 tháng 12 năm 2008, Hiệu trưởng trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ra quyết định số 661/YD-QĐ về việc đổi tên trung tâm thành “Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ Dược Sài Gòn” và tên được giữ nguyên đến nay.

2. Mở rộng Trung tâm

Trung tâm đào tạo-nghiên cứu và phát triển thuốc nguồn gốc tự nhiên (Center for Education, Research and Development of Natural Product Based Medicines, viết tắt là CERNP) được thành lập theo Quyết định số 891 QĐ-YDTC ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Hiệu trưởng Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ trên quy định của Dự án Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới.

Ngày 26 tháng 6 năm 2017 Hiệu trưởng Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 1962/QĐ-ĐHYD về việc giải thể Trung tâm đào tạo-nghiên cứu và phát triển thuốc nguồn gốc tự nhiên để sáp nhập về Trung Tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn.

   1. Một số thông tin cơ bản về Trung tâm

Tên tiếng Việt                           : Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn

Tên tiếng Anh                           : Saigon Pharmaceutical Science Technology Center

Chữ viết tắt bằng tiếng Anh      : SAPHARCEN

Cơ quan chủ quản                    : Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ                                       : số 41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại                                  : (028) 38295641, nhánh 228

Email                                         : sapharcen@ump.edu.vn

Website                                     : sapharcen.ump.edu.vn

Phụ trách trung tâm                  : PGS.TS. Phan Thanh Dũng

Logo                                          : 

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược theo đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) của Nhà nước, Bộ Y tế và các Sở KHCN.

Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu.

Hợp tác với các nhà sản xuất để phát triển quy trình khoa học công nghệ mới, tổ chức sản xuất thử nghiệm từ các kết quả nghiên cứu.

Dịch vụ khoa học công nghệ, đào tạo ngắn hạn công nghệ Dược: công nghệ sản xuất Dược phẩm, sinh học dược, dược lâm sàng và các nguyên tắc thực hành tốt (GMP, GSP, GPP), các giải pháp CNTT Dược.

Hợp tác quốc tế về lĩnh vực Dược phẩm và Y sinh học.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến các kết quả nghiên cứu.

Tổ chức các khóa huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực Dược.

Thực hiện các dịch vụ phân tích – kiểm nghiệm, bào chế, dược lý thực nghiệm, công nghệ sinh học dược cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Tham gia vào quá trình đào tạo thực hành cho sinh viên trên cơ sở sử dụng các thiết bị hiện có tại Trung tâm.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.

Hoạt động dưới sự lãnh đạo của ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh, hoạch toán các chi phí và nộp phúc lợi Trường.

  1. Tổ chức bộ máy Trung tâm

Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm được ban hành theo “Quyết định số 4653/QĐ-ĐHYD-TC-HC Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn” do Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh ký ngày 17 tháng 12 năm 2013.

Các phòng ban/chức năng của Trung tâm:

 • Labo Hóa học cây thuốc
 • Labo Phân tích – Kiểm nghiệm
 • Labo Công nghệ Sinh học Dược
 • Labo Dược lý thực nghiệm
 • Phòng thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc
 • Văn phòng điều phối các hoạt động của Trung tâm
  1. Nhân sự Trung tâm

Tổng số viên chức, người lao động của Trung tâm (cơ hữu, kiêm nhiệm) hiện nay là 14 người. Cụ thể:

TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Số lượng

1

Tiến sỹ

04

2

Thạc sỹ

03

3

Đại học

06

Cộng tác viên của Trung tâm: toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa Dược – Đại học Y Dược TP.HCM. 

II. ĐÀO TẠO

Trung tâm thường xuyên mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược, đào tạo GMP, các khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp thực hành Dược. Cụ thể:

Năm 2020:

 • 09 khóa đào tạo kỹ năng hành nghề Dược.
 • 02 khóa cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề Dược (chủ đề Sản xuất thuốc và Dược lâm sàng).

Năm 2021:

 • 06 khóa đào tạo kỹ năng hành nghề Dược.
 • 02 khóa đào tạo chuyên môn.

Năm 2022:

 • 03 Khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.
 • 02 Khóa đào tạo thiết lập hồ sơ đăng ký thuốc.
 • 01 Khóa đào tạo thực hành tốt sản xuất thuốc.
 • 01 Hội thảo chuyên đề “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam: Thực trạng ứng dụng và bằng chứng nghiên cứu”.
 • 01 Hội thảo khoa học chủ đề “Tư vấn sử dụng thuốc hợp lý trong nhiễm khuẩn Tai Mũi Họng – Nhi”.
 • 01 khóa Cập nhật Kiến thức chuyên môn trong hành nghề Dược – Chủ đề cơ sở bán lẻ.

Nếu học viên có nhu cầu đăng ký các lớp học sắp tới do Sapharcen tổ chức thì liên hệ:

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN (SAPHARCEN)

Địa chỉ: 41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38295641 (Ext: 228)

Email: sapharcen@ump.edu.vn

III. Dịch vụ tại Trung tâm

Hiện nay, Sapharcen đang triển khai các hoạt động dịch vụ phân tích, thử nghiệm thuộc các lĩnh vực sau:

Bào chế - Công nghiệp Dược: Nghiên cứu, xây dựng công thức bào chế, quy trinh sản xuất theo yêu cầu đặt hàng từ các công ty Dược

Thử nghiệm Dược lý: đánh giá tác động của thuốc, dược liệu, cao chiết trên các mô hình thú thử nghiệm hoặc mô hình tế bào. 

Phân tích – kiểm nghiệm:

 • Xây dựng, thẩm định quy trình phân tích trong mẫu hóa dược, thuốc thú y, thuốc dược liệu.
 • Phân tích, định danh, xác định thành phần dược chất trong sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh).
 • Định danh loài thực vật, vi sinh vật bằng phương pháp sinh học phân tử.

Công nghệ sinh học Dược: xác định giới hạn nhiễm khuẩn, MIC; thử hoạt tính sinh học; định danh bằng sinh học phân tử.

Kinh tế Dược:

 • Đánh giá công nghệ y tế.
 • Phân tích kinh tế y tế, tác động ngân sách, chi phí – hiệu quả của các thuốc biệt dược.

Nếu khách hàng có nhu cầu thực hiện kiểm mẫu tại Trung tâm thì liên hệ:

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN (SAPHARCEN)

Địa chỉ: 41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38295641 (Ext: 228)

Email: sapharcen.service@ump.edu.vn